RODO

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Hotel Aspen ***, którego właścicielem jest Aerovis Mariusz Boba S.J. z siedzibą w Opolu (45-123) przy ul. Budowlanych 64, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000392473, NIP 991-048-92-15, REGON 160790216.,


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do Administratora Danych Osobowych.

Oto jego dane kontaktowe: e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon – 77 439 48 05

Adres pocztowy: Hotel Aspen *** Podlesie 52, 48-340 Podlesie


Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w trakcie Twojego pierwszego pobytu w naszym Hotelu.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Hotel Aspen *** ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, jaką jest świadczenie usług hotelowych, usług wellness, usług wypożyczalni rowerów i pokrewnych (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 roku, dalej RODO). Co więcej jesteśmy zobowiązani do wypełnienia obowiązku prawnego w postaci dokumentowania sprzedaży poprzez faktury VAT (art. 6 lit. 1 lit. c RODO).

Będziemy przetwarzać dane osobowe maksymalnie przez 10 lat. Aby sprawdzić jaki czas będziemy je przechowywać Twoje dane, spójrz do tabeli w punkcie „Komu udostępniamy Twoje dane osobowe”.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Prosimy o podanie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługi wymienione powyżej.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec Hotelu Aspen *** w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Hotel Aspen *** cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe oraz jak długo je przechowujemy?

Dane są przechowywane w okresach wskazanych poniżej mogą zostać przekazane podmiotom wskazanym także poniżej:

Rodzaj umowy

Czas przechowywania danych

Do kogo mogą zostać dane przekazane

Świadczenie usług hotelowych

10 lat zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93)

Biuro księgowe, które prowadzi naszą księgowość (jeśli prosisz o wystawienie faktury) oraz

Administrator Systemów Informatycznych, dbający o bezpieczeństwo informatyczne w naszym Hotelu

Świadczenie usług gastronomicznych

5 lat zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2003 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

Świadczenie usług wypożyczalni rowerów

10 lat zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93)

Świadczenie usług wellness

10 lat zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93)

Nie przekazujemy danych innym podmiotom

Ważne jest, byś wiedział(a), że Twoje dane osobowe wymagają przetwarzania dla celów podatkowych, rachunkowych i statystycznych, tj. dla państwowych organów celno-skarbowych, urzędów statystycznych itp. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• statystycznych i archiwizacyjnych.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Hotel Aspen *** zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez Hotel Aspen *** w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Niemniej jednak ważne jest byś wiedział(a), że jeśli dokonałeś/aś rezerwacji pokoju hotelowego przez internetowe portale rezerwacyjne (takie jak booking.com, czy eTravel) dokonanie tej rezerwacji celem przedstawienia optymalnej oferty rezerwacyjnej mogło nastąpić w portalach rezerwacyjnych w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania Klientów (art. 22 ust. 1 lit. a RODO).


Czy szanujemy prywatność użytkowników naszej strony www?

Tak, co więcej prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy informacji, które zebraliśmy w związku z prowadzeniem naszej strony internetowej innym podmiotom. Hotel Aspen *** dba o prywatność swoich klientów i nie narusza zasad bezpieczeństwa informacji.

Mając na uwadze fakt, iż ze względu na profil działalności naszego Hotelu przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów intensyfikujemy działania mające na celu ich bezpieczeństwo, stąd też wdrożyliśmy Politykę Informacji dla nich.

Realizując Politykę informacji zapewniamy ich:

a) poufność – informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieupoważnionym osobom, podmiotom i procesom,

b) integralność – dane nie zostają zmienione lub zniszczone w sposób nie autoryzowany,

c) dostępność – istnieje możliwość wykorzystania ich na żądanie, w założonym czasie, przez autoryzowany podmiot,

d) rozliczalność – możliwość jednoznacznego przypisania działań poszczególnym osobom,

e) autentyczność – zapewnienie, że tożsamość podmiotu lub zasobu jest taka, jak deklarowana,

f) niezaprzeczalność – uczestnictwo w całości lub części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie jest niepodważalne,

g) niezawodność – zamierzone zachowania i skutki są spójne.


Czy używamy plików z logami na naszej stronie internetowej?

Tak, zbieramy i wykorzystujemy (w sposób automatyczny) dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki z logami nie zostają nigdzie indziej przekazane.


Czy monitorujemy ruch na naszej stronie internetowej?

Ruch na stronach serwisu jest (w sposób automatyczny) monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.


Czy używamy plików Cookies na naszej stronie internetowej?

Tak, używamy oraz zbieramy (w sposób automatyczny) informacje, które są w nich zawarte. Pliki Cookies są to pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i przeznaczone są one do korzystania ze stron internetowych. Zawierają one nazwę strony internetowej, swój niepowtarzalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu (źródło: www.wikipedia.pl).

Wykorzystujemy pliki Cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników (np. celem dopasowania ustawień wyświetleń strony do systemu operacyjnego na urządzeniu). Stosujemy dwa rodzaje tych plików – sesyjne (tymczasowe, przechowywane do momentu opuszczenia strony internetowej) oraz stałe (przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia przez Ciebie)

W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej, aby zablokować obsługę plików Cookies lub za każdym razem uzyskiwać informację o ich umieszczeniu na Twoim urządzeniu. Inne opcje są dostępne po wejściu do ustawień przeglądarki internetowej.

Pamiętaj, że większość przeglądarek ma domyślnie ustawioną opcję automatycznego zapisu plików Cookies. Pliki Cookies nie zostają nigdzie indziej przekazane.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty hotelowej

Restauracja

Sala konferencyjna

 

SPA

 

Trasy rowerowe