Realizowane projekty

AEROVIS MARIUSZ BOBA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt Dotacja na kapitał obrotowy dla AEROVIS MARIUSZ BOBA SPÓŁKA JAWNA w ramach Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

Numer umowy: POIR.03.04.00-16-0091/20-00

Celem projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

 

Wartość projektu: 87 917,16 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 87 917,16 PLN

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty hotelowej

Restauracja

Sala konferencyjna

 

SPA

 

Trasy rowerowe